Европейска програма

05 Ноември 2020 г.
Европейска програма

РЕД ТУРС ЕООД е бенифициент по проект  BG16RFOP002-2.073-8957 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел  “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 .лв. национално съфинансиране.

Период: начало: 20.08.2020 г., край: 20.11.2020 г.

РЕД ТУРС ЕООД е бенифициент  по проект BG16RFOP002-2.092-0499 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, с цел  “Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 15 995.87лв., от които 13 596.49лв. европейско и 2 399.38.лв. национално съфинансиране.
Период: начало: 21.12.2020 г., край: 21.03.2021 г.


„Резултати: „Преодолени икономически последствия от пандемията Covid-19”.


 
АбонаментЕкскурзии