Полезна информация

Тук може да намерите връзки с полезна информация:
 
Друга информация, свързана с Вашето пътуване в чужбина

Документи
Пътуване на деца под 18 години
Какво трябва да направя ако загубя или ми откраднат задграничния паспорт (лична карта за страните от ЕС) по време на престоя ми в чужбина?
В случай, че Ви бъдe откраднат/загубите задграничният паспорт/личната карта в чужбина е необходимо на първо място да уведомите полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба/загуба на документ. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите/загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба).
Документът, който Ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако са Ви откраднали паспорта/личната карта. Наложително е да отидете до най-близкия консулския отдел на Република България. Там се попълва бланка за издаване на временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки.
Ако представите документ, който удостоверява Вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на Вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще Ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.

Какво трябва да направя ако загубя или ми откраднат пари или други ценности?
Необходимо е да уведомите полицията и водача на групата (при организирани групови пътувания). От полицията се издава документ, които удостоверява, че е извършена кражба. В полицейското управление се попълва формуляр с подробно описание на откраднатите вещи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца. В случай че вещите Ви бъдат открити, ще Ви бъдат върнати на посочения от Вас адрес.

Пътуване със самолет, билети, полетни разписания
Багаж - За Европа, Азия и Африка - 20-23 кг за икономична класа.
- За презокеански полети - нормата за разрешен багаж до САЩ и Канада e 1 парче до 23 кг максимум, с общ размер на трите измерения до 158 см на парче за икономична класа.
- Разрешен ръчен багаж - не повече от 10 кг, като сбора на трите измерения да не надвишава 115 см. Какви са новите изисквания за сигурност при пътуване в страните от ЕС?
Новите правила за сигурност, които ограничават наличието на течности допустими за превоз, са приложими за всички пътници заминаващи от летища на Европейския съюз – без значение от дестинацията на пътуването.
Органите на сигурността винаги проверят Вас и Вашия ръчен багаж за течности и за забранени вещества. Тези нови правила не Ви ограничават в закупуването на течни вещества в безмитните магазини, както на летищата така и на борда на самолетите на Авиокомпаниите от Европейския съюз.
При подготовка на багажа: Позволено е да се транспортират малки количества течности в ръчния багаж. Тези вещества трябва да бъдат в отделни опаковки с максимум капацитет 100 милилитра всяко. Трябва бъдат опаковате в прозрачни, водоустойчиви, херметически затварящи се найлонови пликове с капацитет до 1 литър за пътник.

На летището
За да помогнете на детекторите, трябва :

Течностите включват:
Вие можете: Медикаменти, лекарства
Ако при пътуване, носите със себе си предписани лекарства, следва да носите също и рецептите за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй е възможно големите количества лекарства да събудят подозрение.

Какво покрива медицинската застраховка, която РЕД ТУРС предоставя при организирани пътувания
Медицинската застраховка покрива възможните рискове при пътуване в чужбина. В това число медицински разноски за неотложна медицинска помощ, разходи за медицинско транспортиране, репатриране – заплащат се разходите транспортиране на застрахованото лице от чужбина до неговото постоянно местожителство в България, ако не е възможно да се гарантира адекватно лечение в чужбина. Също така се обезщетяват и разходите на придружаващото го лице, ако придружаването му е необходимо.
Застраховката е с осигурена асистираща компания . Предимствата на тази застраховка е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания. Специализираните асистиращи компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница. Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

Каква е разликата между медицинската застраховка за пътуване в чужбина и европейската здравно-осигурителна карта?
От 1 януари 2007 година българите, които пътуват в границите на Европейския съюз, при спешни и неотложни случаи, имат право да получат безплатна медицинска помощ. Единственото изискване е да имат валидна Европейската здравно-осигурителна карта. Сравнена с медицинската застраховка за пътуване в чужбина, тя покрива само един от рисковете, а именно медицинските разноски за неотложна медицинска помощ. Предимствата на медицинската застраховка са, че освен тях, тя покрива и разходите за медицинско транспортиране, репатриране и е с осигурена асистираща компания. Поради тези причини е препоръчително лицата, пътуващи в страните от Европейския Съюз, да имат сключена и медицинска застраховка.
Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ на лица с не прекъсвани здравно-осигурителни права в страните от Европейския съюз и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, държавите, за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg/
АбонаментЕкскурзии